Vores uafhængighed partnerne imellem afspejler sig særligt i det, vi ikke gør:

  • Vi aftaler, koordinerer, diskuterer eller taler ikke om priser og vilkår for vores ydelser.
  • Vi opdeler ikke kunder i geografiske områder.
  • Vi modtager eller giver ikke henvisningshonorarer eller på anden måde er økonomisk interesseret i hinandens kunder.
  • Vi er ikke forpligtet til at henvise til andre partnere i fagfællesskabet.
  • Vi stiller ikke tilsvarende krav om, at andre skal henvise til os.

Som udtryk for vores uafhængighed tilstræbes det, at enhver branche er repræsenteret af mere end én partner.