Praksisændring – betydning for fysioterapeuter?

I forbindelse med en lovændring til momsloven blev det anført, at fritagelser for undervisningsydelser ikke er i overensstemmelse med EU-rettens praksis.