Journalføring og overdragelse af patientjournaler

I denne artikel redegør vi for de juridiske krav til fysioterapeuters journalføring og overdragelse af patientjournaler i henhold til journalføringsbekendtgørelsen.