Når patienten klager til Styrelsen for Patientklager

Som fysioterapeut risikerer man, at en patient klager til Styrelsen for Patientklager over den behandling, som patienten har modtaget.