Journalføring og overdragelse af patientjournaler

Dato: 30. maj 2023

I denne artikel redegør vi for de juridiske krav til fysioterapeuters journalføring og overdragelse af patientjournaler i henhold til journalføringsbekendtgørelsen.

Journalføringsbekendtgørelsen fastsætter regler for journalføring af patientoplysninger og beskriver, hvordan disse oplysninger skal håndteres og opbevares. Bekendtgørelsen gælder for alle sundhedsprofessionelle, herunder fysioterapeuter, der arbejder i Danmark.

Ifølge journalføringsbekendtgørelsen skal fysioterapeuter journalføre alle relevante oplysninger om en patient, herunder sygehistorie, undersøgelser, behandlinger og resultater. Journalen skal være ajourført og korrekt, og oplysningerne skal være tilgængelige for andre sundhedsprofessionelle, der har brug for dem i forbindelse med behandlingen af patienten.

Når en patient skifter fysioterapeut eller forlader praksis, skal den tidligere fysioterapeut overdrage patientens journal til den nye fysioterapeut eller til patienten selv. Overdragelse af journaler skal ske på en sikker og fortrolig måde, og fysioterapeuten skal sikre, at journalen ikke kommer i hænderne på uvedkommende.

Ifølge journalføringsbekendtgørelsen skal journalen opbevares i mindst 10 år efter patientens sidste behandling eller kontakt. Efter denne periode kan journalen destrueres.

Det er vigtigt at bemærke, at der også gælder særlige regler for behandling af personoplysninger i henhold til persondataforordningen (GDPR). Fysioterapeuter skal overholde disse regler, når de behandler og overdrager patientjournaler.

I praksis kan fysioterapeuter overdrage patientjournaler via sikre elektroniske kommunikationskanaler, såsom en krypteret e-mail eller et sikkert online system. Alternativt kan de overdrage journalen personligt eller med posten, men i så fald skal de sikre sig, at journalen er tilstrækkeligt beskyttet mod uautoriseret adgang.

I tilfælde af tvivl eller usikkerhed omkring journalføring eller overdragelse af patientjournaler, bør du som fysioterapeut konsultere en rådgiver med ekspertise i sundhedslovgivningen.

Sammenfattende kan det konkluderes, at journalføringsbekendtgørelsen stiller klare krav til fysioterapeuters journalføring og overdragelse af patientjournaler. Det er vigtigt, at du som fysioterapeut overholder disse krav for at sikre, at patienternes oplysninger håndteres korrekt.