Hvornår skal advokaten inddrages ved en klinikoverdragelse?

Forfatter: Penta Advokater
Dato: 30. maj 2023
Vi oplever, at mange er usikre på, hvornår i processen advokaten bør inddrages.

Hvis du søger juridisk rådgivning som sælger eller køber af en klinik, er det vigtigt, at du henvender dig på det rette tidspunkt for at få det maksimale udbytte af rådgivningen.

Få advokaten på banen fra starten

Advokat Helge Busk har rådgivet den privatpraktiserende sundhedssektor i mere end 25 år, og han har en klar holdning til, hvornår advokaten skal inddrages i processen.

“Advokaten skal anvendes til at komme rigtigt ind i forhandlingerne, få skåret ind til benet og få stillet de rigtige spørgsmål. Advokaten skal med fra begyndelsen”, siger han og tilføjer:

“Vi oplever, at nogen venter helt til slut med at kontakte os – måske med en forventning om at det på den måde vil være langt billigere – men det er meget sjældent tilfældet. Ved at komme ind for sent, kan det være vanskeligt at korrigere byrdefulde vilkår, særligt hvis de allerede har været forhandlet. Det kan derfor bliver  dyrere i længden. Hertil kommer, at vores tidsforbrug typisk er mindre, hvis vi er med
fra start fordi opgaven er mindre kompliceret”.

Vi anbefaler derfor, at parterne i en klinikoverdragelse bliver enige om, hvilke dokumenter der skal udarbejdes og får dem skrevet. Først når hele processen er afsluttet fra overdragelsesaftale til ejeraftale, visionspapir, lejeaftaler osv., underskriver parterne overdragelsesaftalen. På den måde er alle parter bevidste om, hvad de skriver under på og under hvilke forudsætninger. Det kræver utrolig meget energi af parterne, såfremt man først efter overdragelsen skal nå til enighed om forventningerne.

Det kan advokaten hjælpe med ved en klinikoverdragelse

Det er vores opfattelse, at parterne kan spare meget tid og energi ved at rådføre sig med en advokat, inden forhandlingerne går i gang. Advokaten kan blandt andet være med til at sikre, at forhandlingen ikke kun kommer til at dreje sig om pris, men at også vilkårene for et fremtidigt samarbejde spiller en rolle. I nogle tilfælde ser vi at der bruges mere tid på små detaljer end på at få selve aftalegrundlaget på plads. Her kan advokaten hjælpe med at fastholde fokus på de vigtige elementer i aftalen.

Advokaten agerer desuden som en lynafleder i processen. Det er helt ufarligt at fortælle en kommende kompagnon i en klinik, at det er ens rådgiver, som ønsker at se dokumentation for X, Y eller Z, og ikke én selv.

Standarddokumenter

Som advokat får vi nogle gange skudt i skoene, at advokater bruger de samme dokumenter hver gang blot med tilrettet pris.

Vi opfinder naturligvis ikke den dybe tallerken hver gang, men vores rådgivning er baseret på indgående og mangeårig erfaring inden for det sundhedsfaglige område.

Rådgivningen tager vi udgangspunkt i den konkrete situation og udfærdiger dokumenterne, så de afspejler den pågældende situation.