Kom godt i gang med din vækststrategi!

Dato: 10. oktober 2023

Den nye overenskomst for Fysioterapeuter betyder at vækst mulighederne indenfor sygesikringen er meget begrænsede. Hvis du ønsker at vækste og udvikle din klinik, skal derfor ske udenfor sygesikringen.

For de fleste klinker er vækst afgørende for overlevelse og succes på lang sigt. Uden kontinuerlig vækst kan en klinik risikere at stagnere eller endda falde i værdi.

De sidste 10 år har jeg rådgivet og sparret med mere 100 klinikker om at skabe øget omsætning og vækst udenfor sygesikringen. Som udgangspunkt har jeg ofte taget udgangspunkt i Ansoffs vækstmatrice.

I denne artikel vil jeg sætte fokus på Ansoffs vækstmatrice, en strategisk model udviklet af den russisk-amerikanske økonom Igor Ansoff, der hjælper virksomheder med at identificere og planlægge deres vækststrategier. Denne model er stadig relevant og tjener som en værdifuld vejledning for forretningsledere over hele verden.

Jeg har stor erfaring med at bruge Ansoffs vækstmatrice i forhold til både store og mindre klinikker, modellen giver en god forståelse om mulighederne for at vækste udenfor sygesikringen.

Baggrund

Igor Ansoffs vækstmatrice er udviklet som et værktøj til at hjælpe virksomheder med at træffe strategiske beslutninger om, hvordan de kan opnå vækst. Modellen fokuserer på to centrale faktorer: produkter/tjenester og markeder. Disse faktorer opdeles yderligere i fire vækststrategier, som kan hjælpe virksomheder med at identificere, hvilken retning de skal tage for at opnå vækst.

De Fire Vækststrategier

Opbyg og beskyt

Denne strategi handler om at øge salget af eksisterende ydelser eller tjenester. Dette kan opnås ved at tiltrække nye kunder, øge kundeloyalitet eller øge mængden af køb pr. kunde. Klinikken kan bruge forskellige midler, som markedsføring, prissætning eller forbedret kundeservice for at implementere denne strategi.

Ydelses udvikling

Produkt/ydelses udvikling fokuserer på at introducere nye ydelser eller tjenester på eksisterende kunder/patienter. Dette kræver ofte innovation, kreativitet og udvikling for at opfylde kundernes skiftende behov og ønsker. Klinikken kan drage fordel af deres eksisterende kundebase og markedskendskab, når de søger at udvide deres produkt/ydelses portefølje.

Markedsudvidelse

Markedsudvidelse indebærer at tage eksisterende ydelser eller tjenester og introducere dem på nye markeder/kundegrupper. Dette kan være geografiske ekspansioner til nye regioner eller målretning af forskellige målgrupper. Det kræver ofte en grundig forståelse af de nye markeder og tilpasning af ydelser eller tjenester efter behovene i disse markeder.

Diversifikation

Diversifikation er den mest risikable strategi, da den indebærer at introducere nye ydelser eller tjenester på nye markeder. Denne tilgang kan dog også medføre de største muligheder for udvikling, da det kan sprede risikoen og skabe nye indtægtskilder. Det er vigtigt at udføre en omhyggelig undersøgelse og analyse for at minimere risikoen ved diversifikation.

Hvornår kan du bruge Ansoffs Vækstmatrice?

Ansoffs vækstmatrice er et alsidigt værktøj, der kan bruges i forskellige faser af en kliniks livscyklus. Her er nogle scenarier, hvor det kan være særligt nyttigt:

Etablerede klinikker:

Etablerede klinikker kan bruge vækstmatricen til at evaluere deres eksisterende strategier og identificere nye muligheder for vækst.

Startups:

 Nystartede klinikker kan bruge modellen til at planlægge deres vækststrategier fra begyndelsen og træffe informerede beslutninger om, hvordan de kan udvide deres forretning.

Usikre tider:

I perioder med usikkerhed eller økonomiske kriser kan Ansoffs vækstmatrice hjælpe klinikker med at finde alternative veje til vækst og overlevelse.

Afsluttende bemærkning

Ansoffs vækstmatrice er et godt værktøj for klinikejere. Ved at analysere og forstå, hvilke vækststrategier der er mest relevante for klinikken, kan der træffes gode beslutninger om, hvordan man bedst kan opnå vækst og konkurrere i et stadig skiftende marked og den nye overenskomst.

Vækst betyder ikke altid at kaste sig ud i nye markeder eller udvikle nye produkter. Det kan også indebære at optimere og styrke eksisterende forretningsområder for at opnå større succes.

Hvis du brug for hjælp for at komme i gang med din vækststrategi, er du meget velkommen til at kontakte mig,  Konsulentfirmaet CP på cp@konsulentfirmaet.dk for yderligere information.