Overvejer du en lederuddannelse?

Dato: 8. april 2024

Der stilles større og større krav til den enkelte klinikejer om mere fokus på ledelse, den nye overenskomst for praksis, nye generationer af medarbejdere, øget forventninger fra kunderne mm, er med til at ledelse skal opprioriteres.

At vælge den rigtige lederuddannelse kræver grundig overvejelse og undersøgelse for at sikre, at den passer til dine individuelle behov, mål og præferencer.

Hvad er dine mål for af sætte fokus på ledelse?
Start med at identificere, hvad dine mål er med en lederuddannelse. Ønsker du at udvikle ledelsesfærdigheder inden for et bestemt område? Vil du forfølge avancement i din karriere? Ønsker du at udvide dit netværk eller skifte karrierevej?

Evaluér dine behov:
Tag udgangspunkt i dine nuværende færdigheder, erfaringer og udfordringer. Hvad har du brug for at lære eller forbedre for at nå dine mål? Er der bestemte områder af ledelse, du gerne vil fokusere på, f.eks. personaleledelse, strategisk planlægning eller konfliktløsning?
Tal med andre der har taget en lederuddannelse eller arbejder med ledelse:
Få indsigt fra kolleger eller fagfolk, der har gennemført lignende lederuddannelsesprogrammer. Spørg dem om deres oplevelser, hvad de lærte, og hvordan det har påvirket deres karriere.

Undersøg muligheder:
Undersøg forskellige lederuddannelsesprogrammer, kurser og institutioner. Se på deres læseplaner, undervisningsmetoder, akkrediteringer og omdømme. Der kan også være andre faktorer som undervisningsformat, varighed og omkostninger man bør overveje.

Overvej akkreditering og anerkendelse:
Vælg et program, der er akkrediteret af relevante organisationer eller institutioner. Dette kan give dig større sikkerhed for kvaliteten af uddannelsen og øge din troværdighed og anerkendelse som leder.

Vurder undervisningsmetoder:
Overvej, hvilke undervisningsmetoder der passer bedst til din læringsstil og tidsplan. Nogle foretrækker den traditionelle klasseundervisning, mens andre foretrækker fleksible onlineprogrammer.

Tænk på omkostninger:
Evaluer omkostningerne ved forskellige lederuddannelsesprogrammer og overvej, hvordan de passer ind i dit budget. Husk også at tage højde for eventuelle tilgængelige stipendier, økonomisk støtte eller virksomhedsstøtteprogrammer.

Tag det rigtige skridt:
Træf en beslutning baseret på en grundig overvejelse af alle disse faktorer og vælg det lederuddannelsesprogram der bedst opfylder dine behov, mål og omstændigheder.
Ved at følge disse trin og investere tid og energi i at vælge den rigtige lederuddannelse, kan du maksimere dine chancer for succes og personlig og professionel udvikling som leder.

Lidt om de forskellige muligheder:

Der er 3 formelle lederuddannelser du kan vælge, som alle giver ECTS point.
Valget afhænger af hvor teoretisk du ønsker din uddannelse,
En kort beskrivelse af de 3 uddannelser:

Akademiuddannelsen i ledelse

Uddannelsen giver dig redskaber til at udvikle egne lederkompetencer, men også til at arbejde med medarbejdernes kompetencer og potentialer, personlige som faglige.
Du lærer fx at arbejde med udvikling og formidling af mål og strategier, og du får viden om emner som HR, personalejura, coaching, kreative teknikker og procesværktøjer.

Uddannelsen henvender sig til dig, der har interesse for virksomhedskultur og har brug for viden om, hvordan man som leder kan påvirke den i en positiv retning. Du kan fx være projektleder eller teamleder.

Du kan også vælge at tage en fleksibel Akademiuddannelse, hvor du selv sammensætter hele uddannelsen ud fra dine behov og ønsker. Du kan vælge at tage et enkelt fag eller tilmelde dig hele uddannelsen.

Uddannelsen er mere praksis orienteret end teoretisk ca. 10 % teori og 90 % praksis

Læs mere om uddannelsen: https://www.ug.dk/uddannelser/akademiuddannelser/ledelse/akademiuddannelsen-i-ledelse

Diplom i ledelse

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse. Diplom i ledelse er mere teoretisk end akademiuddannelserne, her er niveauet ca. 50 % teori og 50 % praktisk ledelse.

Diplomuddannelse har en varighed på op til 3 år på deltid og giver 60 ECTS:

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed. Du kan styrke dig bredt inden for tværgående emner som coaching, teamledelse og projektledelse, eller du kan dygtiggøre dig inden for virksomhedsledelse.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor.

Læs om uddannelsen her:
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/samfundsdiplomuddannelser/diplom-i-ledelse

Master i ledelse

Her er tale om en meget teoretisk uddannelse og meget lidt praktik, ca. 90 % teori og 10 % praktik.
MBA er en forkortelse for ”Master of Business Administration” og er en erhvervsøkonomisk lederuddannelse. Uddannelsen henvender sig til ledere eller kommende ledere, der vil forbedre deres kompetencer, med fokus på strategisk ledelse og personlig udvikling.

Private udbydere

Der findes et utal af private konsulenthuse som tilbyder ledelsesuddannelser/kurser, her er det meget vigtigt at man er meget grundig før man vælger udbyder, brug de ovennævnte kriterier for at vælge udbyder.

Noget som man kan overveje er 1: 1 ledercoaching, som er et godt supplement til de mere formelle uddannelser, her kan man virkelig skræddersy uddannelsen til netop dit behov, når der vælges ledercoaching er det vigtig at vælge en som har indsigt i netop din branche og ved, hvordan man driver en fysioterapeutisk klinik.
Har du spørgsmål vedr. lederuddannelse er du meget velkommen til at kontakte mig.

Hvis du brug for hjælp for at komme i gang med din vækststrategi, er du meget velkommen til at kontakte mig,  Konsulentfirmaet CP på cp@konsulentfirmaet.dk for yderligere information.