Indlejer vs. Medarbejder

Dato: 19. december 2023

I denne artikel vil vi give dig et overordnet indblik i, hvad du som klinikejer skal være opmærksom på i forbindelse med samarbejde med indlejere.

Den nye overenskomst udstiller behovet for ledelse på klinikken. En af de mange ting, man som klinikejer bør forholde sig til, er, om klinikken skal organiseres med indlejere. Har man besluttet at organisere sig med indlejere, er det vigtigt at kende grænsefladen mod ansættelsesforholdet, da det kan have flere uheldige konsekvenser, hvis et indlejerforhold omkvalificeres fra selvstændigt erhverv til et ansættelsesforhold.

Overordnet om forskellen

En indlejer er selvstændigt erhvervsdrivende på linje med dig som klinikejer. Det betyder, at indlejer selv tilrettelægger sin arbejdstid og fakturerer arbejdstimer. Det betyder også, at du ikke har instruktionsbeføjelser over indlejer. Med andre ord anses I for juridisk ligestillet frem for over-/underordnet hinanden. Modsat har du instruktionsbeføjelser over for medarbejderen, ligesom du som overordnet er ansvarlig for tilrettelæggelse af medarbejderens arbejde foruden forpligtet til at betale medarbejderens løn og feriepenge m.v.

Risiko for lønmodtagerstatus

Det er imidlertid ikke givet, at en indlejerkontrakt udgør et egentligt indlejerforhold. Jo mere du begrænser indlejers ret til selvbestemmelse – for eksempel ved at regulere arbejdstider, behandlinger m.v. – desto større er risikoen for, at du vil blive opfattet som arbejdsgiver og indlejer opfattet som medarbejder. Det vil i den forbindelse ikke have betydning, at indlejer er antaget på en indlejerkontrakt. Det skyldes, at det er de faktiske omstændigheder, der er afgørende for indlejers status civil- og skatteretligt.

Konsekvens 1: Økonomisk ansvar

Kvalificeres indlejer som medarbejder, bærer vedkommende ikke længere det fulde økonomiske ansvar for sine handlinger. Det økonomiske ansvar bærer du som arbejdsgiver.

Konsekvens 2: Betaling

Kvalificeres indlejer som medarbejder, og arbejder indlejer minimum 8 timer om ugen, har indlejer ret til (1) ferie med løn, (2) fuld løn under sygdom, (3) halv løn under barsel, og (4) løn i øvrigt. Du forpligtes altså til at efterkomme ufravigelige regler i medfør af funktionær- og ferieloven.

Konsekvens 3: Opsigelse

Kvalificeres indlejer som medarbejder, og arbejder indlejer minimum 8 timer om ugen, skal opsigelse ske i overensstemmelse med funktionærlovens regler, uanset aftalt opsigelsesvarsel i indlejerkontrakten. Det betyder med andre ord, at du ikke længere kan opsige vedkommende udelukkende i henhold til indlejerkontrakten, idet ufravigelige regler for opsigelse i stedet finder anvendelse.

Konsekvens 4: Overdragelse

For det fjerde gælder virksomhedsoverdragelsesloven også for den indlejer, der i stedet kvalificeres som medarbejder, når du ønsker at sælge din klinik helt eller delvist. Det betyder, at vedkommende nu også beskyttes af virksomhedsoverdragelsesloven – vedkommende indgår derfor som del af overdragelsen til køber, og køber indtræder automatisk i rettigheder og forpligtelser overfor den, der ikke længere opfattes som indlejer.

Vedligeholdelse

Klinikken skal også kunne dokumentere, at den efterlever reglerne, herunder de procedurer, som klinikken selv har angivet i fortegnelsen. Det kan f.eks. ske ved årlige opfølgninger og evalueringer.

Sammenfatning

Grænsen mellem indlejer og medarbejder er ikke sort/hvid – den beror på en række momenter, som hver især må vurderes konkret. Konsekvenserne kan, hvis en indlejer kvalificeres som medarbejder, være store.
Vores anbefaling er derfor, at du i forbindelse med kontraktindgåelse og løbende samarbejde med indlejer søger rådgivning hos en branchekendt advokat.