5 gode råd til at drive en praksis sammen

Forfatter: Penta Advokater
Dato: 30. maj 2023

Der er mange ting at forholde sig til, når man driver en praksis sammen med andre. Kombineret med en travl hverdag kan det give anledning til konflikter i ejerkredsen.

1. Vær den bedste udgave af dig selv

I en presset hverdag risikerer man at stille større krav til sine kompagnoner (forlange overarbejde, påtager sig en større andel af de administrative forpligtelser el.lign). Det er i den forbindelse vigtigt, at man husker at se indad og vurdere sin egen performance nøgternt.

Et værktøj til at mindske gnidninger kan for nogle være at visualisere ”drømmekollegaen”. Det kan gøres helt lavpraktisk ved, at man i ejerkredsen beskriver sin drømmekollegas karaktertræk. Beskrivelsen kan efterfølgende hænges op i frokostrummet, så man let kan se, om man selv lever op til ”drømmekollegaen”.

Det handler i bund og grund om, hvilken attitude man har over for de andre ejere kombineret med lysten til at være den bedste udgave af sig selv.

2. I driver en forretning sammen

Det kan være en fordel at gøre sig klart, at man driver en forretning sammen. Man behøver ikke partout at være gode, private venner og deltage i hinandens private sammenkomster.

Man driver en forretning sammen, som bygger på fælles faglige kompetencer, hvor man skal gøre hinanden bedre.

Nogle kan med fordel adskille privatliv og forretningsliv, så man kan have forretningsmæssige samtaler uden at faglig konstruktiv kritik bliver opfattet som kritik af kompagnonens personlighed.

3. Konflikter løses ved fysiske møder

Tag fat om nældens rod med det samme, når der opstår konflikter. Hold et møde hvor I diskuterer sagen.

E-mails og sms’er hvor man ikke kan fornemme tonefald m.v. medfører ofte en optrapning af konflikten. Tag derfor hellere et fysisk møde, hvor I kan drøfte sagen, så I kan få den lagt bag jer.

4. Skriftlighed og referater

Skriv alle beslutninger ind i et referat, samt de væsentligste drøftelser, når I afholder møder. På den måde sikrer I en fælles forståelse af beslutningen og overvejelserne bagved.

5. Dagsorden med start og slut

Hold møde når I holder møde. Hold det effektivt, komprimeret og relevant.

Det kan være fristende at holde uformelle møder, hvor den ene stikker hovedet ind til den anden for at afklare forskellige forhold. Udfordringen er, at man sjældent har modtagerens opmærksomhed.

Det giver anledning til misforståelser og mistrivsel, når der ikke er enighed om retningen, og der ikke er klarhed over det aftalte. Vores anbefaling er, at man går et trin op i formaliteten, når man taler forretningsforhold, så alle omkring bordet er med på, hvad der diskuteres og besluttes.