Markedsføring af sundhedsydelser

Dato: 30. maj 2023

Fysioterapeuter er som en del af sundhedssektoren underlagt specifikke regler, når det kommer til markedsføring af deres ydelser.

Disse regler er fastsat af Styrelsen for Patientsikkerhed og er med til at sikre, at markedsføringen af fysioterapeutiske ydelser er i overensstemmelse med sundhedsloven og andre relevante love og regler.

Som fysioterapeut må du ikke markedsføre dig på en måde, der er vildledende eller på anden vis kan give patienterne en forkert opfattelse af dine kompetencer og kvalifikationer som fysioterapeut. Det er også vigtigt, at markedsføringen ikke er således udformet, at den kan føre til usikkerhed eller utryghed for patienterne.

Du må heller ikke som fysioterapeut markedsføre dig på en måde, der indikerer, at dine ydelser er bedre end andre fysioterapeuters ydelser, medmindre der kan dokumenteres en forskel i kvaliteten af ydelserne. Det er også vigtigt, at markedsføringen ikke er således udformet, at den kan føre til konkurrenceforvridning eller skade andre fysioterapeuters omdømme.

Der er også i lov om markedsføring af sundhedsydelser regler for, hvordan du som fysioterapeut må lave sammenlignende reklame, altså reklame som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til sundhedsydelser, som udbydes af en konkurrent. Her gælder det, at det kun er tilladt at reklamere, hvis en række betingelser er opfyldt, herunder at reklamen er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres, og som er repræsentative for den pågældende sundhedsydelse, herunder prisen.

”Sundhedssektorens markedsføring af sundhedsydelser giver hvert år anledning til en række uheldige sager fordi reglerne er komplicerede og fordi de forskellige aktører i sektoren generelt har for lidt fokus på reglerne” siger advokat Rasmus Thusgaard.

Overtrædelse af reglerne kan medføre sanktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed, herunder bøder og i værste fald sanktioner mod fysioterapeutens autorisation. Derfor er det vigtigt for fysioterapeuter at være opmærksomme på reglerne for markedsføring af deres ydelser og sikre sig, at deres markedsføring er i overensstemmelse med de gældende regler og love.