Den seneste brancheudvikling

Forfatter: Redmark
Dato: 4. april 2024

I den konstant skiftende sundhedssektor er det afgørende for fysioterapiklinikker at holde sig ajour med udviklingen i deres indtjening og omkostningsstruktur for at sikre en bæredygtig drift og vækst. En sammenligning af kliniknøgletal fra 2021 og 2022 giver indsigt i, hvordan indtjeningen har udviklet sig på tværs af forskellige størrelseskategorier af klinikker.

Omsætning

I 2022 oplevede alle kategorier af klinikker en stigning i omsætningen sammenlignet med året før. Klinikker med en årlig omsætning på mindre end 5 mio. kr. havde den største procentvise stigning på 12%, efterfulgt af klinikker med en omsætning mellem 5 og 8 mio. kr. med en stigning på 2%, og endelig klinikker med en omsætning over 8 mio. kr. med en stigning på 8%. Den samlede stigning i omsætningen for alle klinikker var på 10%.

Bruttoresultat

Omkostninger til indlejere og ansatte fysioterapeuter steg generelt fra 2021 til 2022, særligt for mindre klinikker. Omsætningsstigningen for mindre klinikker gik i det store hele til omkostninger til indlejere og ansatte fysioterapeuter på nær på klinikker med omsætning over 8 mio. kr.

Bruttoavancen som en procentdel af omsætningen faldt derfor for alle kategorier af klinikker undtagen klinikker med en omsætning over 8 mio. kr. Det indikerer, at større klinikker har været dygtigst til at holde omkostninger til indlejere og ansatte fysioterapeuter i ro.

I nominelle beløb oplevede mindre og mellemstore klinikker derfor en flad udvikling i bruttofortjenesten, mens store klinikker oplevede en pæn stigning i bruttofortjenesten.

Omkostninger

Omkostninger til markedsføring, lokaler og administration faldt i procent af omsætningen på alle klinikker men på trods af den stramme omkostningsstyring, lykkedes det ikke små og mellemstore klinikker at opretholde en positiv udvikling i resultatet før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA). Det var kun store klinikker med omsætning over 8 mio. kr., der oplevede fremgang i indtjeningen, både i nominelle beløb og i procent af omsætningen. Fremgangen kan tilskrives lavere ”produktionsomkostninger” til indlejere og ansatte fysioterapeuter.

Konklusion

Udviklingen i indtjeningen for klinikker fra 2021 til 2022 viser en positiv tendens for store klinikker med en omsætning på over 8 mio. kr. og en negativ tendens for mindre og mellemstore klinikker.

For klinikkerne er det afgørende at fortsætte med at overvåge og tilpasse deres forretningsstrategi for at sikre, at de forbliver konkurrencedygtige og bæredygtige i et dynamisk marked. Dette indebærer at finde balance mellem omkostningsstyring, kvalitetssikring og værditilbud til patienterne.

Du er velkommen til at tage fat i statsautoriseret revisor og partner Anders Schelde-Mollerup Funder eller statsautoriseret revisor og partner Jens Nørgaard for en drøftelse af, hvordan du kan forbedre indtjeningen i din klinik.