Forældrekøb gennem virksomhedsordningen

Forfatter: Lån & Spar
Dato: 25. september 2023

Med et forældrekøb kan du både hjælpe dit barn og gøre en god investering. Som selvstændig klinikejer er der fordele ved at lave forældrekøb gennem virksomhedsordningen.

Det er svært at finde et sted at bo i de store studiebyer. Mange små ejerlejligheder i storbyerne bliver derfor solgt som forældrekøb. Som selvstændig virksomhedsejer kan du hjælpe dit barn ind på boligmarkedet ved at benytte dig af virksomhedsordningen.

Sådan fungerer forældrekøb

Et forældrekøb er ikke så kompliceret, som det måske kan lyde. Du køber en bolig på samme måde, som du køber bolig til dig selv – som du så lejer ud til dit barn. Du betaler ydelsen på dit lån og vedligeholder boligen, mens dit barn betaler husleje til dig.

”Der er forskellige måder at finansiere et forældrekøb på. Du kan låne pengene i banken eller bruge din friværdi eller opsparing. Men som selvstændig virksomhedsejer er virksomhedsordningen ofte en god mulighed,” siger erhvervsrådgiver Christian Fahnøe.

Virksomhedsordningen er en attraktiv model

Ifølge Christian Fahnøe er det en god ide at bruge dine erhvervsmæssige midler. Og der er virksomhedsordningen den bedste løsning.   

”Med virksomhedsordningen får du fuldt fradrag for rente- og bidragsomkostninger direkte i virksomhedens indkomst. Med de private lånemuligheder får du fradrag for renter og bidrag som negativ kapitalindkomst, hvilket ofte betyder en ca. halvt så stor skattebesparelse. I virksomhedsordningen får du derimod lov at modregne direkte i virksomhedsindkomsten,” siger Christian Fahnøe.

Udnyt skattefordelene korrekt

Med virksomhedsordningen kan du også udskyde beskatningen af eventuelle skattemæssige overskud til et tidspunkt, hvor du eller din ægtefælle ikke betaler topskat. Samtidig kan et eventuelt underskud fra udlejningen modregnes i din eller din ægtefælles øvrige skattepligtige indkomst. Men for at nyde godt af fordelene, skal du anvende ordningen korrekt.

”Hvis du ikke bogfører korrekt eller opfylder kravene til at bruge ordningen efter virksomhedsskatteloven, risikerer du at blive omfattet af personskatteloven – og den er knap så gunstig. Det er derfor en god ide at have din revisor indover,” understreger Christian Fahnøe.

Gode råd til dit forældrekøb
  1. Undersøg, om du må leje boligen ud.
  2. Lav en skriftlig lejekontrakt og fastsæt huslejen efter markedslejen og huslejenævnets bestemmelser.
  3. Få hjælp af en revisor til at finde ud af, hvilken skatteordning der passer bedst til dig.
  4. Overvej et forældrelån, hvis du køber en andelsbolig.