Salg af klinik

Dato: 30. maj 2023

Hvis du overvejer at sælge din fysioterapiklinik, har du sandsynligvis en række spørgsmål til processen. I denne artikel vil vi give dig en overordnet idé om, hvordan du kommer i gang med salgsprocessen og hvilke indledende overvejelser, du bør gøre dig.

Salg af hele klinikken eller en andel

Først og fremmest er det en god ide at afklare, om du ønsker at sælge hele klinikken eller kun en del af den, evt. som led i et glidende generationsskifte. Samlet salg eller overdragelse af praksisandel

Påtænker du at gå på pension, er du formentlig interesseret i at sælge hele klinikken. I så fald anbefaler vi, at du retter henvendelse til en kompetent klinikmægler.

Er du ikke på vej på pension, kan det være, at du i stedet for en overdragelse af hele klinikken overvejer at overdrage en andel af klinikken – en praksisandel. Ved at sælge en praksisandel til en kollega vinder du en partner, som du kan sparre med. Derudover får du en at dele de administrative opgaver på klinikken med.

Salg af en praksisandel forudsætter, at du er forhandlingsvillig og parat til at gå på kompromis. Hvis du overdrager en praksisandel, skal du sørge for at få udarbejdet en klinikfællesskabsaftale, som regulerer alle forhold af betydning for samarbejdet på klinikken, herunder beslutningskraft, overskudsdeling, efteruddannelse, ferie, salg m.v.

Salgsmodning og værdiansættelse

Allerede inden du beslutter dig for aktivt at lede efter en køber til din fysioterapiklinik bør du overveje at salgsmodne klinikken.

Salgsmodning handler om at gøre virksomheden klar til, at en ny ejer kan drive virksomheden videre.

En del af salgsmodningen kan være at sørge for at kliniklokalerne fremstår velvedligeholdt, at kliniklokalerne – hvis de er lejet – kan afstås til køberen, at klinikkens aftaler er gyldige og opdaterede og at klinikkens økonomi er optimeret, så den højest mulige pris kan opnås ved et salg. Særligt optimeringen af klinikkens økonomi er det vigtigt at have fokus på i god tid inden salgsbestræbelserne indledes, da værdiansættelsen af klinikken normalt baserer sig på klinikkens historiske resultater.

Værdiansættelsen af din klinik vil sædvanligvis – efter en række normaliseringer og korrektioner – basere sig på et gennemsnit af klinikkens resultater før skat for de seneste regnskabsår. Det derved fremkomne gennemsnitlige resultat før skat multipliceres herefter med en faktor, som bl.a. afhænger af klinikkens beliggenhed, patientgrundlag og en række øvrige forhold.

Selve værdiansættelsen af klinikken bør forestås af en revisor eller virksomhedsmægler med indgående branchekendskab.

Overdragelsesaftalen

Når du har fundet en køber til din klinik, skal der, uanset om du sælger hele klinikken eller en del af den, udarbejdes en overdragelsesaftale.

Overdragelsesaftalens formål er – udover selvfølgelig at identificere parterne og den virksomhed der handles – at identificere, hvad der rent faktisk overdrages til køberen og på hvilke vilkår.

Overdragelsesaftalen vil sædvanligvis indeholde bestemmelser, der regulerer:
• Aftalens genstand – en præcisering af de aktivtyper, der overdrages,
• Overtagelsesdagen,
• Overdragelsen af klinikkens medarbejdere og indlejere,
• Overdragelsen af kliniklokalerne, uanset om disse ejes eller lejes,
• Købesummens størrelse og dens betaling, herunder om køber skal stille bankgaranti for købesummens betaling,
• Sælgers garantier overfor køber, og sælgers forpligtelse til at betale erstatning ved garantibrud, og
• Konkurrence- og patientklausul som beskytter køber mod efterfølgende konkurrence.

Overdragelsesaftalen bør udarbejdes af en branchevant advokat.

Sammenfatning

Helt eller delvist salg af din fysioterapiklinik er en virksomhedsoverdragelse – formentlig en af de største beslutninger du kommer til at træffe. Vi anbefaler, at du tidligt i beslutnings- og salgsprocessen involverer relevante branchevante rådgivere, herunder pengeinstitut, virksomhedsmægler advokat, og revisor. En god og sund salgsproces er struktureret og forberedt i god tid.